Inovație și implicare pentru un viitor mai bun.
ASOCIAȚIA DE IMUNOPSIHOLOGIE ȘI PSIHOSOMATICĂ
5 proiecte, un singur centru
Cum te poți implica!

Cariere


Voluntariat


Donații


Fondator

Dr. PsihologDuvac Ion

Obiective

Îmbunătățirea calității vieții și promovarea bunăstării prin programe și inițiative care susțin dezvoltarea armonioasă a indivizilor și a comunităților.

Oferirea suportului pentru dezvoltarea carierei, prin consiliere profesională și orientare, ajutând indivizii să-și identifice aptitudinile și interesele pentru a face alegeri de carieră informate și adecvate.

Facilitarea accesului la educație și formare profesională pentru tineri și grupuri vulnerabile, promovând astfel egalitatea de șanse și integrarea socială și profesională eficientă.

Furnizarea de oportunități profesionale pentru specialiști, cu scopul de a actualiza și îmbunătăți competențele și cunoștințele necesare într-o lume în continuă schimbare.

Susținerea și realizarea de studii și cercetări în diverse domenii relevante pentru sănătatea mintală, educație și alte aspecte psiho-sociale, pentru a îmbunătăți practicile și intervențiile în aceste sectoare.

Educarea publicului larg cu privire la importanța unui stil de viață sănătos, promovarea egalității de șanse indiferent de gen, rasă, sau statut social, și încurajarea implicării active în comunitate pentru o societate mai responsabilă și mai echitabilă.

Shopping Basket