ASOCIAȚIA DE IMUNOPSIHOLOGIE ȘI PSIHOSOMATICĂ CUI 45686880. Cu cont deschis la Banca Transilvania, sucursala Marriot, București, România.

Cont Ron: RO83BTRLRONCRT0647051601