Copie a ASOCIAȚIA DE IMUNOPSIHOLOGIE ȘI PSIHOSOMATICĂ

Innovative Leadership Academy for gifted children and youth se concentrează pe
dezvoltarea abilităților de leadership și de creativitate inovatoare a copiilor și tinerilor
supradotați. Scopul acestui proiect este să ofere o platformă unde genialitatea constituie o
premisă pentru dezvoltarea abilităților esențiale pentru a deveni lideri inovatori în domeniile lor
de excelentă.

Obiective:

- Furnizarea de programe educaționale și training-uri specializate în leadership și inovare, adaptate la nevoile tinerilor talentați.
- Dezvoltarea abilităților de comunicare, rezolvare a problemelor și colaborare, esențiale pentru un lider inovator.
- Crearea unui mediu stimulativ în care tinerii talentați pot interacționa, învăța unii de la alții și dezvolta proiecte inovatoare.
- Promovarea gândirii critice și creativității, cu accent pe soluții noi și abordări inovatoare pentru provocările actuale și viitoare.
- Punerea bazelor pentru transformarea Innovative Leadership Academy for gifted children and youth în Școală alternativă privată pentru copiii supradotati.