Copie a Copie a ASOCIAȚIA DE IMUNOPSIHOLOGIE ȘI PSIHOSOMATICĂ

Centrul NeuroImunoPsy își propune să îmbunătățească procesul de psiho-diagnosticare și intervenție psihologică pentru copiii cu dezvoltare tipică și atipică, utilizând abordări
imunopsihologice și psihosomatice. Scopul este de a înțelege mai bine relația complexă dintre
sistemul imunitar și sistemul nervos în dezvoltarea copiilor și de a oferi intervenții personalizate.

Obiective:

- Realizarea de evaluări psihodiagnostice care integrează cunoștințe imunologice pentru a identifica nevoile specifice ale copiilor.
- Sprijinirea copiilor cu dezvoltare atipică în procesul de adaptare și integrare socială prin terapii inovatoare și abordări personalizate.
- Ofertarea de formare profesională pentru specialiștii implicați în evaluarea și intervenția psihologică pentru copii.
- Crearea infrastructurii metodologice și de specialiști pentru evaluarea psihologica complexa, inclusiv pentru argumentarea ”Second Opinion” de specialitate.