Innovative Leadership Academy for gifted children and youth

Innovative Leadership Academy for gifted children and youth se concentrează pe dezvoltarea abilităților de leadership și de creativitate inovatoare a copiilor și tinerilor supradotați. Scopul acestui proiect este să ofere o platformă unde genialitatea constituie o premisă pentru dezvoltarea abilităților esențiale pentru a deveni lideri inovatori în domeniile lor de excelentă.

Obiective:

  • Furnizarea de programe educaționale și training-uri specializate în leadership și inovare, adaptate la nevoile tinerilor talentați.
  • Dezvoltarea abilităților de comunicare, rezolvare a problemelor și colaborare, esențiale pentru un lider inovator.
  • Crearea unui mediu stimulativ în care tinerii talentați pot interacționa, învăța unii de la alții și dezvolta proiecte inovatoare.
  • Promovarea gândirii critice și creativității, cu accent pe soluții noi și abordări inovatoare pentru provocările actuale și viitoare.
  • Punerea bazelor pentru transformarea Innovative Leadership Academy for gifted children and youth în Școală alternativă privată pentru copiii supradotati.